Ocenenie a verejné uznanie za mimoriadne výsledky v ochrane prírody počas minulého roka získalo symbolicky na Deň Zeme spolu šesť najvýraznejších projektov – tohtoročných víťazov enviro ocenenia Atlas. O víťazoch v piatich kategóriách ocenenia a výbere držiteľa Ceny poroty rozhodli enviro experti. Ocenené organizácie si zároveň odnášajú finančné odmeny od Nadácie VÚB v celkovej výške 60 000 eur pre udržanie svojej záslužnej práce do budúcnosti

Atlas predstavuje jednu z najväčších iniciatív komplexného oceňovania individuálnych projektov z neziskovej, verejnej aj súkromnej sféry na Slovensku, ktorých poslaním je chrániť prírodu a presadzovať princípy trvalej udržateľnosti. Do 4. ročníka enviroceny, ktorú organizuje Nadácia VÚB, sa svojimi projektmi zapojilo 119 organizácií. 

Zárukou objektívneho a odborného hodnotenia všetkých projektov je tím porotcov a porotkýň, ktorý tento rok tvoria: Peter Medveď, environmentalista a riaditeľ Nadácie Ekopolis, Andrej Špánik, zakladateľ platformy pre obehové hospodárstvo Circular Slovakia, Petra Csefalvayová, expertka na koncepty a projekty cirkulárnej ekonomiky z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, Erik Mihalko, šéfredaktor odborného média Green magazine a Silvia Szabóová, riaditeľka organizácie SOSNA, zameranej na environmentálnu výchovu a vzdelávanie, ktorá získala jedno z vlaňajších ocenení. Táto porota v prvom kole vybrala 3 finalistov v každej z 5 kategórií ocenenia a následne rozhodla o piatich víťazoch a udelení aj ceny poroty. 

Víťazi cien Atlas za rok 2023 

V kategórii Ochrana prírody Slovenska si cenu odnáša organizácia SOS BirdLife Slovensko za projekt obnovy biotopov na lúke Ostrovik, ktorá je súčasťou jednej z najvýznamnejších ornitologických lokalít u nás – Senianskych rybníkov. Vďaka úsiliu ochranárov sa tu darí vytvárať podmienky pre návrat vzácnych druhov vtákov. „V tejto kategórii bola napriek veľkému počtu výborných nominácií jasná zhoda. Ostrovik je jedným z najkrajších zákutí Chráneného vtáčieho územia neďaleko Michaloviec. Spoločnosti BirdLife sa na tomto cennom území podarilo dosiahnuť to, čo tento kraj rybníkov a lúk, plný života potrebuje – napodobniť režim v minulosti bežných pravidelných záplav a zabezpečiť tradičné obhospodarovanie lúk, dosiahnuť spoluprácu všetkých zainteresovaných strán a sprístupniť túto lokalitu verejnosti atraktívnym ale zároveň šetrným spôsobom,“ uviedol v mene poroty Peter Medveď. 

Spomedzi projektov v kategórii Zlepšovanie životného prostredia putuje cena Atlas do OZ Zachráňme hrady. Toto združenie, ktoré spája iniciatívy pôsobiace na 36 slovenských hradoch, prišlo s inovatívnym konceptom obnovy hradných ruín, ktorý vznikol na hrade Plaveč. „Projekt Biohrad sa stal zaslúžene víťazom kategórie. Je to inovatívny koncept na princípe rovnocennosti ochrany prírody a ochrany kultúrnej pamiatky – popri konzervácii múrov hradnej zrúcaniny zachováva v maximálnej možnej miere aj biodiverzitu. Takýto koncept je nielen potrebný, ale i replikovateľný a je možné realizovať ho na desiatkach hradov a zámkov po celom Slovensku,“ vyzdvihol význam projektu porotca Erik Mihalko. 

V kategórii Osveta zvíťazila nezisková organizácia Za našu vodu, ktorá spája odborníkov, chemikov, ekológov a aktivistov z rôznych oblastí s cieľom bojovať proti znečisťovaniu zdrojov pitnej vody ako najvyššieho verejného záujmu. S týmto zámerom realizuje ekovýchovné aktivity na školách, komunitné a rodinné akcie ako aj komunikáciu s inštitúciami. „Ocenenie získava projekt, ktorý spojil komunity, rodiny, verejnú správu a firmy tak, aby spoločne smerovali k jednému –  ochrane pitnej vody na Žitnom ostrove. Organizácia ide príkladom, ktorým sa dá inšpirovať aj v ostatných regiónoch na celom Slovensku,“ hovorí Silvia Szabóová. 

Ocenenie Atlas zahŕňa aj kategóriu Eko startupy, ktorej víťazom sa stal startup Repetito z Púchova. Ten prináša na Slovensko znovupoužiteľné vratné obaly pre online predaj a nakupovanie, ktoré výrazne redukujú uhlíkovú stopu a množstvo odpadu, ktoré toto odvetvie obchodu ročne produkuje. Porotca Andrej Špánik hodnotí projekt nasledovne: „Repetito je excelentným príkladom, kde sa technologická inovácia v podobe vratných obalov z polypropylénových modulárnych hárkov snúbi s biznisovým „drajvom“ a odhodlaním tieto cirkulárne obalové riešenia od spoločnosti Corplex umiestňovať na trh. Spojenie značiek Corplex ako nositeľa idey a vlastníka technológie a Repetito ako inovatívneho obchodníka s cirkulárnym biznis modelom môže byť skvelou ukážkou tzv. priemyselnej symbiózy a tvorby cirkulárnej ekonomiky v jej samotnej podstate.“ 

Cenu za Zelené podnikanie získala Stredná odborná škola Pribeník. Inštitúcia v obci v okrese Trebišov, ktorá vychováva žiakov pre prax v agrotechnických odboroch prišla s projektom, ktorý vytvára funkčný model vzorovej bio farmy pri využití systému agrokruh – t. j. rozdelenia plochy pôdy na obrábané kruhové parcely, medzi ktorými sú ekostabilizačné neobrábané zóny. „Cenu získal projekt, ktorý odkazuje na budúce generácie, budovanie odborných kapacít a prepojenie s podnikateľským zámerom už počas školy. Je veľmi dôležité modelovať systémy, ktoré privedú mladú generáciu k skúsenostiam a novým znalostiam práve v oblasti udržateľného podnikania. Zelené – udržateľné podnikanie nie je len o ochrane, je o spôsobe vytvárania hodnoty,“ vysvetľuje porotkyňa Petra Csefalvayová.

Odborná porota sa rozhodla cenu poroty projektu Psychiatrickej nemocnice Profesora Matulaya v Kremnici čím chcela osobitne vyzdvihnúť výnimočnosť projektu: Cenu poroty získava projekt, ktorý v sebe nesie asi ten najdôležitejší odkaz: poznanie, ako veľmi je zdravie a šťastie človeka spojené so zdravím prírody. Aké dôležité je neoddeľovať človeka od životného prostredia, pretože sme jeho súčasťou. Sme výnimoční len v spojení s prírodou,“ uzatvára hodnotenie v mene poroty Petra Csefalvayová.

Ocenenia a inšpiratívny dokumentárny film

Na udržanie a rozvoj všetkých šiestich ocenených projektov udelila Nadácia VÚB každému držiteľovi ceny grant vo výške 10 000 eur. 

„Vážime si, že aj tento rok môže náš Atlas významne podporiť ochranu životného prostredia a prírody na Slovensku. Srdečne blahoželáme šiestim výnimočným iniciatívam, ktoré získavajú ocenenie a pevne veríme, že im dodá potrebnú morálnu aj finančnú vzpruhu. Veľmi si prajeme, aby ich práca naďalej úspešne pokračovala. A to sa týka aj ostatných projektov, o ktorých sme sa mohli tento rok v rámci nominácií dozvedieť a ktorých množstvo nás veľmi potešilo. O tie najzásadnejšie príbehy sa chceme znovu podeliť aj cez dokumentárny film, ktorý sme pripravili ku Dňu Zeme. Verím, že nás všetkých bude inšpirovať k správnemu environmentálnemu prístupu a k reálnym činom v praktickom živote,“ povedal pri príležitosti udelenia cien Atlas generálny riaditeľ VÚB banky a predseda správnej rady Nadácie VÚB Jozef Kausich.

Výsledky ocenenia Atlas 2024 približuje aj dokumentárny film. VÚB banka, člen skupiny Intesa Sanpaolo, ho prináša na svojich sociálnych sieťach a stránke ocenenia Atlas. Dokument ponúka nielen krátke inšpiratívne príbehy 15 finalistov ale aj momenty odovzdania ocenenia. Jeho symboliku umocňuje aj víťazná trofej, ktorej autorom je umelec Martin Piaček a má tvar fragmentu dreveného kruhu. Pri zdvihnutí nad hlavu predstavuje spodnú časť Zeme, pričom jej držitelia tak pripomínajú mýtického obra. Aj tento rok sa pod udeľovanie enviroceny Atlas podpisuje ako partner Združenie miest a obcí Slovenska.

Foto: VÚB

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu