Rastúci trend výskytu rakoviny mení nastavenie sveta. Analytici vypočítali, koľko miliónov každý rok strácame pre neskoro zachytené onkologické ochorenia

0
316
rastúci trend rakoviny

Strata produktivity práce spôsobená rakovinou dosahuje podľa novej štúdie OnkoAliancie Slovensko až 10 % ročného slovenského HDP. Odborníci sa obávajú, že ak sa nič nezmení, pri rastúcom trende výskytu rakoviny, vysokej úmrtnosti pacientov a starnutí slovenskej populácie bude v najbližších rokoch situácia pre Slovensko zo spoločenského, ale aj ekonomického hľadiska neúnosná. Ročne totiž na Slovensku pribudne vyše 40 000 pacientov s rakovinou. Vysoký výskyt onkologických ochorení, ktoré sú často zachytené až v pokročilom štádiu, výrazne ovplyvňuje aj produktivitu práce.

Liečba rakoviny výrazne zaťažuje štátne rozpočty všetkých štátov, vrátane tých so silnými ekonomikami. Dáta však ukazujú, že väčšine krajín Európskej únie sa v boji s onkologickými ochoreniami darí lepšie ako nám. „Faktom je, a s tým musí počítať každý systém, že pacientov s onkologickými ochoreniami bude pribúdať. Otázkou je, ako kvalitne sa o nich za daných okolností vieme postarať. Štúdia, ktorú sme realizovali v spolupráci s OnkoAlianciou Slovensko vyčíslila po prvýkrát nielen priame náklady spojené s liečbou onkologického pacienta, ale aj nepriame náklady vznikajúce absenciou v práci a invaliditou spojenou s týmto ochorením,“ uviedol autor štúdie a expert na zdravotníctvo prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc. (HTA), FISAC.

Počas rokov 2018 až 2022, počas ktorých odborníci zbierali dáta, financie vynaložené na liečbu onkologického pacienta vzrástli za posledných päť rokov o 28 %, čo predstavuje celkový nárast o 2,073 miliardy eur. Alarmujúcim číslom sú však nepriame náklady, ktoré sú často v spojení s onkologickými ochoreniami prehliadané. Pacient, ktorý podstupuje liečbu totiž často vypadne z pracovného režimu a jeho absencia má výrazný dopad aj na sociálny a ekonomický systém. Nepriame náklady vznikajúce invaliditou onkologických pacientov vzrástli o 22 %, čo činí sumu až 208 miliónov eur.

rastúci trend rakoviny

30 až 50 % nádorových ochorení je preventabilných

Problémom Slovenska je, že mnohé onkologické diagnózy sú zachytené až v pokročilom štádiu. Národný onkologický inštitút pritom vyčíslil, že 30 až 50 % nádorových ochorení je preventabilných. Zároveň platí, že vďaka stále kvalitnejšej diagnostike a moderným terapiám sú mnohé onkologické ochorenia liečiteľné a pacienti môžu kvalitne žiť a vedia sa opäť plnohodnotne zapojiť aj do pracovného procesu.

Vyspelé ekonomiky vedia, že prostriedky, ktoré vynaložia na prevenciu a do zdravia obyvateľstva, sa im vrátia v podobe zdravšej a ekonomicky silnejšej populácie. „Oblasť, na ktorú sa ako krajina musíme zamerať, je prevencia, včasné začatie liečby a s tým spojené aj presné zadefinovanie a zlepšenie cesty pacienta, skrátenie čakacích lehôt, lepšie regionálne pokrytie špecialistami a dostupnosť modernej terapie v podobe kategorizovaných inovatívnych liekov. Smutným faktom však zostáva, že Slovensko hradí iba 7 % inovácií registrovaných Európskou liekovou agentúrou za posledné tri roky,“ doplnil predseda OnkoAliancie Slovensko Doc. MUDr. Štefan Korec, PhD. s tým, že jednou z priorít pri tvorbe štátnych politík a rozpočtov by mali byť predovšetkým správne mierené investície do zdravotníctva s cieľom podpory a budovania zdravej a ekonomicky silnej populácie.

Zdravotníctvo potrebuje efektívne investície

„Máme dáta a vieme presne, koľko nás stoja jednotlivé onkologické diagnózy. Na základe týchto zistení môžeme tak lepšie pochopiť aktuálny stav a pripraviť podklady pre tvorbu zdravotníckych politík, rozpočtu a správne nastaviť priority. Potrebujeme zlepšiť diagnostické a klinické postupy, efektívne investovať a reflektovať potreby pacienta. Peniaze vložené do zdravotníctva sú investíciou do našej budúcnosti,“ doplnil Korec.

Na nádorové ochorenia zomiera ročne takmer 10 miliónov ľudí, do roku 2040 sa očakáva nárast na takmer 16,5 milióna ročne! Onkologické ochorenia sú pritom na vzostupe, celosvetovo sa diagnostikuje ročne približne 20 miliónov nádorových ochorení.

Štúdia OnkoAliancie Slovensko, vypracovaná v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou, sleduje vynaložené náklady v 8 skupinách diagnóz rakoviny. Hodnotí údaje o priamych a nepriamych nákladoch štátu, stratu produktivity a celospoločenský dopad v daných diagnózach za posledných 5 rokov nájdete tu.

Pripravila: Katarína Leschinger
Foto: Grape PR

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu