Svetový deň proti rakovine 2023

0
489
Svetový deň proti rakovine 2023

Každoročne si 4. februára pripomíname Svetový deň proti rakovine. K tejto tradičnej iniciatíve sa pravidelne pridáva aj Liga proti rakovine, pre ktorú je aktuálny rok v poradí 33. rokom jej existencie na Slovensku. V rámci leitmotívu „Close the care gap“, alebo „Odstráňme rozdiely v starostlivosti“ sú témou príčiny vzniku rakoviny, ktoré sa dajú odstrániť. Inak povedané: „Komerčné záujmy spôsobujú milióny prípadov rakoviny, ktorým sa dá zabrániť“.

Téma Svetového dňa vo svete

Svetový deň boja proti rakovine sa koná každý rok 4. februára. Vyhlasuje ho Únia pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC). Je zjednocujúcou globálnou iniciatívou, v rámci ktorej sa svet stretáva s cieľom zvýšiť povedomie o rakovine pozitívnym a inšpiratívnym spôsobom. Cieľom tohto dňa je každoročne zabrániť miliónom úmrtí, ktorým sa dá predísť zvyšovaním povedomia a zlepšovaním vzdelávania o tejto chorobe. Súčasne vyzýva vlády a jednotlivcov na celom svete, aby prijali opatrenia smerujúce k eliminácii zbytočných úmrtí súvisiacich s rakovinou – užívanie tabaku, konzumácia alkoholu a ultraspracovaných potravín, vrátane sladkých nápojov prostredníctvom zvýšeného zdaňovania, obmedzenej reklamy, kvalitnejšieho označovania a vzdelávania verejnosti.

Takmer polovica všetkých úmrtí na rakovinu z viac ako deviatich miliónov v roku 2019 – sú spôsobené známymi modifikovateľnými rizikovými faktormi, ktoré súvisia s fajčením, konzumáciou alkoholu a vysokým indexom telesnej hmotnosti (BMI).

Sladené nápoje a ultraspracované potraviny sú faktormi, ktoré spôsobujú obezitu, definovanú ako BMI nad 30 a podobne ako tabak a alkohol sú potenciálne návykové. Tieto produkty sú predávané spoločnosťami, ktorých komerčné záujmy často prevažujú nad obavami o globálne zdravie.

Vzhľadom na rastúce bremeno rakoviny na celom svete a najmä v prípade nízko a strednopríjmových skupín krajín, UICC vyzýva vlády v tento Svetový deň boja proti rakovine, aby posilnili riešenia a implementovali politiku, ktorá výrazne obmedzí schopnosť spoločností uvádzať na trh a predávať svoje karcinogénne produkty (viac informácií na www.worldcancerday.org).

Situácia na Slovensku

Na Slovensku ročne pribúda približne 40 000 onkologických pacientov. Onkologické ochorenia sú dlhodobo druhou najčastejšou príčinou hospitalizácií. Najnovšie údaje a výpočty NCZI ukazujú, že najviac pribudlo prípadov s rakovinou kože, kolorektálneho karcinómu a prsníka. 

Pribudlo aj zhubných nádorov kože (7 788 novodiagnostikovaných v roku 2021), Stúpli aj prípady rakoviny kolorekta (4 521 nových prípadov). Najvyššie zastúpenie tohto typu rakoviny je vo vekovej skupine 70 až 74 rokov s významnou prevahou u mužov. Zvýšil sa  aj počet nových prípadov rakoviny prsníka (3 408). Najvyššie zastúpenie tohto typu rakoviny je vo vekovej skupine 65 až 69 rokov, ale nárast zaznamenali odborníci aj od 35. roku života. V neposlednom rade zaznamenalo NCZI aj nárast zhubných ochorení prostaty (2 408), pričom je najvyššie zastúpenie vo vekovej skupine 66 až 69 rokov, ale tiež od 55. roku života. 

Ako informuje NCZI, celosvetovo medzi deťmi zatiaľ dominujú prípady rakoviny mozgu a leukémie. U dospelej populácie je to predovšetkým rakovina kože, kolorekta (konečníka, hrubého čreva a rektosigmoidového spojenia), prsníka, prostaty a pľúc.

Liga proti rakovine

Na Slovensku pomáha onkologickým pacientom a ich blízkym už 33 rokov Liga proti rakovine, nezávislé občianske združenie. Liga je člen Európskej asociácie líg proti rakovine (ECL) a člen Únie pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC). Nepretržite realizuje množstvo vlastných psychosociálnych projektov, ktoré rozširuje podľa aktuálnych potrieb našej spoločnosti. Aktuálne sú to napríklad bezplatné projekty: Centrá pomoci Ligy proti rakovine, Onkoporadňa, Sieť onkopsychológov, Relaxačná týždňovka, Rodinná týždňovka, Jednorazový finančný príspevok v hmotnej núdzi, Pomoc príbuzným a pozostalým, Ubytovacie zariadenia, či Vystrihaj sa Slovensko. Liga pri svojich aktivitách kladie dôraz aj na informovanosť obyvateľov, aby absolvovaním preventívnych prehliadok či skríningových programov predchádzali chorobe, alebo ju zachytili v počiatočnom štádiu, keď je pomerne dobre liečiteľná. Rovnako realizuje vzdelávanie zamerané na zefektívnenie prístupu a práce s onkologickým pacientom.

Pripravila:  Petra Benczyová z LPR

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu