Týždeň prevencie a Svetový deň praktických lekárov

0
360
očkovanie

Žijeme v dobe, keď sa doslova roztrhlo vrece s civilizačnými ochoreniami. Na jednej strane dostatok, veľký výber priemyselne spracovaných potravín, motorizácia, čoraz viac roboty, domácnosť a na druhej strane nedostatok času venovať sa vlastnému telu a zdraviu, si pýtajú svoju daň vo forme ochorení v čoraz mladšom veku. Mnohé z ochorení, ktoré najviac trápia slovenskú populáciu sú preventabilné a odvrátiteľné. Dajú sa včas odhaliť. Preto zvyšovanie povedomia o nich značne prispieva k lepšej kvalite našich životov.

očkovanie prevencia

Týždeň prevencie – týždeň ochorení?

Cieľom projektu Týždeň prevencie je zvýšiť dôveru medzi lekármi a pacientmi, ako aj povedomie o zdraví a ochoreniach založeného na informáciách od lekárov a nie z googlu. Chce tak prispieť k predchádzaniu – prevencii zdravotných problémov, aby sa zvýšila kvalita života ľudí a odbremenili sa praktickí lekári od problémov, ktorým sa dá pomerne jednoducho a malými zmenami v postoji človeka k zdraviu a životnému štýlu predchádzať. 8 mesačný program poskytne dostatok odborných a overených informácií k tomu, aby sme spoločne zlepšili kvalitu našich životov a prispeli tak aj k zlepšeniu stavu zdravotníctva.

Najčastejšie preventabilné – civilizačné ochorenia si projekt Týždeň prevencie rozdelil do 6 medicínskych oblastí. Každá oblasť dostala „svoj deň“ a svojho odborného garanta v osobe významného lekára z danej špecializácie. Prostredníctvom webovej stránky zdieľa odborné informácie napísané zrozumiteľnou, ľudskou rečou. Články pochádzajú z overiteľných zdrojov, aby sa zaistila ich kvalita, ktorá je v dobe internetu významným činiteľom. MUDr. Adriana Šimková, hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo hovorí: „Mnohí z nás bojujú s nepravdivými informáciami, s ktorými prichádzajú pacienti do ordinácií. Neraz sa dožadujú liekov, vyšetrení alebo už prídu s diagnózou, ktorú si určia podľa Google.“ Tento súčasný fenomén potvrdzujú aj ostatní špecialisti.

V poslednej dobe sa to týka najmä tém o očkovaní, ktorým v projekte Týždeň prevencie patrí PIATOK. Prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti prof. Zuzana Krištúfková konštatuje: „Očkovanie patrí medzi najvýznamnejšie objavy medicíny, ktorému vďačíme za záchranu veľkého počtu životov. Vďaka očkovaniu dnes na Slovensku nepoznáme mnohé závažné infekčné ochorenia. Je dôležitou súčasťou prevencie. Treba vyvinúť všetko úsilie na udržanie vysokej zaočkovanosti a tým aj kolektívnej ochrany. Okrem povinných očkovaní majú dnes veľký význam aj očkovania, ktoré tiež zachraňujú ľudské životy, ako je napríklad očkovanie proti ľudskému papiloma vírusu (HPV), proti meningokokom a kliešťovej encefalitíde, pretože sezóna kliešťov sa už začala.“

prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD. MPH
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD. MPH

Od pondelka do nedele…

PONDELKY v týždni projektu patria kardiovaskulárnym ochoreniam. „V rámci týždňa prevencie sa zameriame aj na hypertenziu, pretože práve na tú trpí celosvetovo približne 1,13 miliardy ľudí. Na Slovensku je to viac ako 1,3 milióna. Následky nedostatočne liečenej hypertenzie sú najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku,

aj celosvetovo.“- vysvetľuje MUDr. Anna Vachulová, prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti. Doktorka Vachulová varuje, že „každý piaty pacient, ktorý navštívil svojho praktického lekára a bol mu zmeraný tlak, ho mal vyšší ako 140/90 mm Hg, hoci o tom vôbec nevedel!“ Docent Branislav Vohnout zo Slovenskej asociácie aterosklerózy vyzdvihuje úlohu lekárov v tom, že musia pacientom zrozumiteľne vysvetliť riziká. Odporúčané postupy sú potom prenesené už na pacientov a ich angažovanosť je kľúčom k úspechu liečby.

UTORKY patria gastroenterologickým ochoreniam, pod odborným dozorom vedúceho lekára gastroenterologického centra Bezručova a prezidenta Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti prof. Tibora Hlavatého. Venuje sa hlavne kolorektálnemu karcinómu, ktorý ohrozuje čoraz viac aj mladšie generácie. „Preventívne prehliadky by mali absolvovať už ľudia pred dovŕšením 50. roku života.“ – dodáva profesor.

STREDA sa venuje cukrovke. Komplikácií spojených s diabetom je mnoho. K najčastejším patria mozgová príhoda, kardiovaskulárne ochorenia, poškodenie pečene a obličiek, mikro, a makrovaskulárne poškodenia. Prezidentka Slovenskej diabetologickej spoločnosti, doc. Doničová zdôrazňuje: „Mimoriadne dôležitá je prevencia vo forme racionálneho stravovania, pravidelnej fyzickej aktivity a znižovania stresu. Následne včasná liečba cukrovky dokáže výrazne predĺžiť a skvalitniť život pacientov.“

Prezidentka Slovenskej diabetologickej spoločnosti, doc. Doničová
Prezidentka Slovenskej diabetologickej spoločnosti, doc. Doničová.

ŠTVRTOK je venovaný témam o imunológii a alergológii. Prof. Miloš Jeseňák, primár z Univerzitnej nemocnice z Martina hovorí: „Alergické ochorenia predstavujú najčastejšiu formu civilizačných ochorení so stúpajúcim výskytom celosvetovo. Čoskoro sa očakáva, že viac takmer polovica európskej populácie bude trpieť na nejakú formu alergie.“ Z pohľadu prevencie profesor poznamenal, že hoci súčasné možnosti diagnostiky a liečby alergií umožňujú dostať ochorenie pod kontrolu u väčšiny pacientov, je nevyhnutné zamerať sa na možné nástroje predchádzania vzniku samotných alergií ako aj ich vyliečenia. Na to slúži alergénová imunoterapia, ktorá dokáže výrazne zmierniť alebo až úplne odstrániť alergické prejavy pacienta.

Víkend je pre mnohých nástrahou práve kvôli jedlu. Preto sa

SOBOTY a víkendy, ktoré pre mnohých sú problémom práve kvôli jedlu, sa venujú témam o obezite pod odborným dozorom garantky doc. Ľubomíry Fábryovej. Téma prevencie, včasnej diagnostiky a včasnej liečby nadhmotnosti/obezity je výsostne aktuálna, pretože jej výskyt nielen v celosvetovej, ale aj slovenskej populácii alarmujúco narastá. Docentka Fábryová dodáva: „S jej nárastom zaznamenávane aj vzostup ďalších chronických preventabilných ochorení  ako je cukrovka 2. typu, artériová hypertenzia, poruchy metabolizmu lipidov, ochorenia pečene, srdcovo-cievne ochorenia, ale aj nádorové a neurodegeneratívne ochorenia, psychické poruchy.“ Je potrebné myslieť aj na to, že obezitu si deti pravdepodobne „prenesú“ do dospelosti. To znamená zvýšené riziko chorobnosti už v adolescentnom a skorom dospelom veku.

Týždeň zavŕšený NEDEĽOU sa metaforicky prenáša do úlohy všeobecných lekárov, ktorí sú kontaktom pacientov v prvej línii. Práve oni môžu jednoduchou preventívnou prehliadkou zachrániť život. Plynule prechádza do Svetového dňa praktických lekárov, ktorým je 13. máj.

doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MPH
doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MPH

Kedy ste boli naposledy na preventívnej prehliadke?

Deň prevencie sa uskutoční 13. mája 2023 vo Vivo. Príďte si odmerať zdravotné parametre ako prvý krok v prospech svojho zdravia!

Viac informácií nájdete na www.tyzdenprevencie.sk a www.kapitolyozdravi.sk.

Pripravila: Adriana Kovačechová

Foto: A-medi

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu