Viete, že na Slovensku zomrie každé štyri hodiny jeden pacient 
s rakovinou pľúc?

0
1064

November je Mesiacom povedomia o rakovine pľúc. Ochorenie, ktoré si na  Slovensku každoročne vyžiada viac ako 2 000 ľudských životov, má úzky súvis s fajčením. Rakovina pľúc patrí medzi ťažko liečiteľné onkologické ochorenia. Jedným z dôvodov je aj to, že viac ako polovicapacientov prichádza k lekárovi neskoro, až v štvrtom štádiu ochorenia. Dobrou správou však je, že v posledných rokoch došlo k pokroku v diagnostike a liečbe rakoviny pľúc. Od roku 2011 schválila Európska lieková agentúra 27 nových terapií určených pre liečbu pľúcneho karcinómu, u nás sú však dostupné iba tri z nich… 

Moderná medicína sa uberá cestou imunoterapie, ktorá využíva imunitný systém pacienta v boji proti nádorovým bunkám. Zatiaľ čo v zahraničí sa imunoterapia rakoviny pľúc považuje za štandardnú liečbu, na Slovensku je jej dostupnosť pre pacientov naďalej obmedzená. V porovnaní s inými Európanmi pretrváva tak výrazná nerovnosť v prístupe pacientov na Slovensku k modernej liečbe. 

Karcinóm pľúc je v súčasnosti jednou z najrozšírenejších a najobávanejších onkologických ochorení na Slovensku. Každoročne u nás pribudne približne 3 000 nových prípadov rakoviny pľúc. Z hľadiska úmrtnosti je toto ochorenie dlhodobo na prvej priečke spomedzi všetkých onkologických diagnóz. Ročne na rakovinu pľúc na Slovensku zomrie viac ako 2 tisíc pacientov. „Slovensko patrí medzi krajiny s vysokým výskytom tohto ochorenia. V prepočte totiž na Slovensku zomrie každé štyri hodiny jeden pacient na rakovinu pľúc. Príznaky ochorenia, medzi ktoré patrí napríklad dýchavica, kašeľ, vykašliavanie krvi, bolesť na hrudníku, zachrípnutie či únava, sa dostavujú pomerne neskoro. Pacienti lekára zvyčajne vyhľadajú až v pokročilom štádiu ochorenia,“ hovorí MUDr. Michal Urda,primár pľúcneho odd. FNsP F. D. Roosevelta

Aj napriek vedeckému pokroku rakovina pľúc ostáva závažným a ťažko liečiteľným typom rakoviny. Dôležité je, aby pacienti nepodceňovali klinické príznaky a pri ich objavení hneď vyhľadali lekára. Pri fajčiaroch majú význam aj preventívne prehliadky. Nádej zlepšiť záchyt ochorenia už v počiatočných štádiách by mohol aj skríning, ktorý však na Slovensku zatiaľ absentuje. 

Nádej prináša moderná liečba

Aj napriek týmto nelichotivým štatistikám majú pacienti s karcinómom pľúc šancu na dlhší a kvalitnejší život, a to najmä vďaka modernej diagnostike a liečbe. Príkladom modernej liečby sú predovšetkým cielená liečba a imunoterapia. Dôležitým aspektom akejkoľvek cielenej liečby a imunoterapie je určenie skupín pacientov, ktorí budú najlepšie reagovať na danú terapiu. Z tohto dôvodu si mnohé liečby vyžadujú špecifickú diagnostiku, ktorá identifikuje kandidátov vhodných pre danú liečbu. Kým imunoterapia patrí v okolitých krajinách za štandardnú súčasť terapie, na Slovensku je veľká časť moderných onkologických terapií nedostupná. Napríklad, kým v Nemecku od registrácie lieku Európskou liekovou agentúrou po jeho kategorizáciu ubehne niekoľko týždňov, na Slovensku sa toto obdobie ráta až na roky.

Skutočnosť, že aj onkologický pacient s karcinómom pľúc môže žiť kvalitný život potvrdzuje pacientka Eva Sládková: „Za svoju modernú liečbu som musela doslova bojovať. Tento boj však nebol márny, nakoľko práve vďaka tejto liečbe sa môj zdravotný stav natoľko zlepšil, že dnes môžem viesť normálny, plnohodnotný život. Smutné je, že na Slovensku musí o liečbu pacient bojovať sám. Okrem toho, že bojuje s rakovinou, musí zápasiť aj s veľkou byrokraciou a najmä s poisťovňami.“ 

„Ak hovoríme o modernej liečbe rakoviny pľúc, myslíme tým najmä biologickú liečbu a imunoterapiu. Zatiaľ čo biologická cielená liečba ovplyvňuje rast a množenie nádorových buniek na podklade poznania genetických zmien nádorových buniek, imunoterapia využíva vlastný imunitný systém pacienta v boji proti nádorovým bunkám,“ vysvetľuje MUDr. Michal Urda.

Nefajčenie znižuje riziko rakoviny pľúc

„Fajčenie je naďalej hlavným rizikovým faktorom, ktorý môže súvisieť so vznikom viacerých onkologických ochorení. Čo sa rakoviny pľúc týka, fajčenie je jej najčastejšou príčinou, hoci sa sporadicky vyskytuje aj u nefajčiarov,“ dodáva MUDr. Michal Urda. Medzi ďalšie príčiny rakoviny pľúc patria aj environmentálne faktory, životný štýl, či genetické mutácie. 

Pri príležitosti Mesiaca povedomia o rakovine pľúc pripravuje pacientska organizácia Nie rakovine sériu aktivít s cieľom upriamiť pozornosť na toto závažné onkologické ochorenie. Podpora nefajčenia ako nástroja prevencie rakoviny pľúc, edukácia verejnosti o jej symptómoch, štart skríningového programu pre včasný záchyt a diagnostikovanie ochorenia v skorom štádiu sú kľúčové aspekty, ktorými sa dá znížiť výskyt rakoviny pľúc. Pretože platí: čím skôr je zahájená liečba, tým má pacient väčšie šance žiť zdravý a kvalitný život. 

foto: pixabay.com

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu