Ako sme na tom s opatreniami v boji proti rakovine a ako plníme európsky program v tejto oblasti hodnotia experti z medzinárodných inštitúcií, ktorí sú práve na Slovensku. 

V rámci krajín EÚ je Slovensko dlhodobo na čele rebríčka úmrtnosti na onkologické ochorenia. Každoročne sa u nás novodiagnostikuje 40 000 pacientov s rakovinou, ktorí podľa štatistík EÚ májú až o 20 % vyššiu pravdepodobnosť zomrieť na onkologickú diagnózu v porovnaní s priemerom EÚ. Za vyspelými krajinami EÚ zaostávame prakticky na všetkých úrovniach starostlivosti o chorých na rakovinu – od prevencie, cez skríning až po liečbu. Cieľom spolupráce je efektívna stratégia pre Slovensko v boji proti rakovine, ktorá zastaví negatívny trend mortality, zvýši záujem o prevenciu a dostane slovenskú onkológiu na európsku úroveň.

Európska komisia si stanovila veľmi konkrétne ciele, ktoré sa týkajú prevencie, diagnostiky a liečby onkologických ochorení a členským krajinám EÚ odporučila postupovať v súlade s Európskym plánom v boji rakovine. Slovensko v týchto programových prioritách zaostáva a nedarí sa mu napĺňať tieto záväzky v mnohých oblastiach. 

Zástupcovia Európskej organizácie v boji proti rakovine a Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny, ktorí sú práve v Bratislave, nepovažujú doposiaľ prijaté opatrenia v boji proti rakovine na Slovensku za dostatočné a vyzývajú na dôslednejšie plnenie európskeho programu zameraného na boj proti rakovine. Napriek tomu, že boli zavedené niektoré onkologické skríningy, značná časť slovenskej verejnosti sa ich nezúčastňuje. Absentuje aj cielená osveta o prevencii a v mnohých oblastiach nie je správne nastavená cesta onkologického pacienta od diagnostiky až po liečbu. Vďaka novele zákona o lieku  majú síce pacienti s onkologickou diagnózou lepší prístup k inovatívnym terapiám, ale kvôli nedostatočným finančným zdrojom sú mnohé onkologiká dostupné iba na tzv. výnimku. 

OnkoAliancia Slovensko a Ministerstvo zdravotníctva SR sa pravidelne venujú tejto téme. Dnes, v spolupráci so zástupcami európskych inštitúcií majú za cieľ analyzovať procesy, ktoré priviedli Slovensko do tohto nelichotivého stavu a navrhnúť kroky na jeho zlepšenie v súlade s opatreniami EK v boji proti rakovine. 

Po prvýkrát sa tak na Slovensku spojili domáci aktéri z oblasti onkológie s medzinárodnými lídrami, vrátane zástupcov pacientskych organizácií, odbornej verejnosti či politických reprezentácií v záujme zadefinovania efektívnej stratégie pre Slovensko v boji proti rakovine. S jasnou perspektívou: zastaviť negatívny trend mortality, zvýšiť záujem o prevenciu, zachytiť viac pacientov v rannom štádiu ochorenia, zlepšiť prístup k diagnostike a liečbe onkologických pacientov ako aj zvýšiť mieru edukácie verejnosti o rakovine. 

Slovenská verejnosť dlhodobo preferuje zdravotníctvo ako oblasť, ktorej by politické strany mali venovať zvýšenú pozornosť. Vzhľadom na vysokú mieru výskytu a mortality na rakovinu by práve boj proti rakovine mal byť kľúčovou prioritou nového vedenia rezortu zdravotníctva. OnkoAliancia Slovensko v spolupráci so zahraničnými inštitúciami sú pripravení pomôcť novej vláde pri riešení problémov v onkológii na Slovensku. Ich ambíciou je vytvoriť platformu, ktorá bude spájať všetkých relevantných partnerov s cieľom dostať slovenskú onkológiu na európsku úroveň. 

Európska organizácia pre boj proti rakovine (ECO) je nezisková federácia združujúca stovky odborných spoločností, skupín pacientov, liečebných centier a výskumných ústavov s cieľom vytvoriť účinnejšiu, efektívnejšiu a spravodlivejšiu starostlivosť o onkologické ochorenia v celej Európe.   

Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) je medzivládna organizácia, ktorá je súčasťou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Jej úlohou je koordinovať výskum rakoviny na celosvetovej úrovni. IARC zhromažďuje a zverejňuje údaje o výskyte rakoviny na celom svete.

Pripravila: Katarína Žídek, Foto: Grape PR 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu