V polovici mája 2024, počas podujatia Ministerstva cestovného ruchu a športu SR „Dimenzie cestovného ruchu ̋, predsedníčka FIJET SLOVAKIA prof. Ľudmila Novacká odovzdala vybraným oblastným a krajským organizáciám cestovného ruchu CENU FIJET SLOVAKIA 2023 za vysoko profesionálnu komunikáciu s novinármi a kvalitu poskytovaných informácií médiám. Cena je výsledkom on-line hlasovania 102 novinárov, ktorí do hodnotenia zaradili 22 oblastných a 6 krajských organizácií cestovného ruchu (OOCR, KOCR). Tieto pôsobia v oblasti cestovného ruchu ako destinačné marketingové a manažérske organizácie. 

Z uvedeného počtu získali najvyššie umiestnenie tieto do hlasovania zaradené oblastné a krajské organizácie cestovného ruchu: 

Medzi OOCR: 1. TRNAVA TOURISM (24,39 %), 2. REGIÓN LIPTOV – Treba zažiť (19,51 %) a 3. BRATISLAVSKÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU (17,07 %).

Spomedzi KOCR: 1. KOŠICE REGIÓN TURIZMUS (35 %), 2. TRNAVSKÝ KRAJ – Trnavský kraj zážitkov (25 %) a 3. KOCR – Severovýchod Slovenska (20 %).

FIJET SLOVAKIA blahoželá oceneným oblastným a krajským organizáciám a novinárom ďakuje za ich hlasovanie. Na druhej strane treba dodať, že 11,76 % z celkového počtu hlasujúcich novinárov nedostáva od oblastných a krajských organizácií žiadne informácie. Viacerí novinári sa vyjadrili, že pravidelne dostávajú informácie od zahraničných zastúpení Českej republiky, Chorvátska, Spojených arabských emirátov, Rakúska a sporadicky aj zo zahraničného zastúpenia Poľska. 

FIJET SLOVAKIA je združenie novinárov a autorov, ktorí sa venujú medializácii cestovného ruchu.

Foto: FIJET SLOVAKIA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu