Inovatívny projekt Pre zdravie detí podporuje vzdelávanie rodičov a ich spoluprácu s pediatrami

0
522
Pre zdravie detí

Zdravie detí je bezpochybne spoločnou prioritou rodičov a pediatrov. Starostlivosť o deti a ich zdravie si vyžaduje nielen odborný pohľad, ale aj úzku a dobrú spoluprácu medzi pediatrami a rodičmi.  SSPPS a OZ Pediatri deťom už zorganizovali a naďalej pripravujú množstvo edukačných aktivít  – kongresy, webináre, edukačné materiály v rámci projektu Pediatri deťom v spolupráci s UNICEF.  19. septembra pripravili v priestoroch Eurovea zaujímavé edukačné podujatie pre deti a rodičov a súčasne stretnutie s novinármi, aby upozornili na svoje aktivity v prospech detí.

Pre zdravie detí

Nedostatok pediatrov na Slovensku

Počet pediatrov u nás rapídne klesá. Aká je situácia na Slovensku? „Alarmujúca,“ zhrnula jedným slovom MUDr. Beáta Kartousová, členka výboru Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti (SSPPS).  Priemerný vek pediatrov sa neustále zvyšuje, aktuálne je 59 rokov. Pediatrom v službe budú detskí pacienti iba pribúdať, čo nie je únosné, najmä ak by odišlo veľké množstvo pediatrov v dôchodkovom veku. Pokrytie detských ambulancií by ostalo celkom nedostatočné!

Prevencia ochorení a spolupráca rodičov

Pediatri vidia jedno z možných riešení vo vzdelávaní rodičov, aby títo zvládli manažovať základné ochorenia a viac sa venovali prevencii ochorení svojich detí. Je veľmi dôležité, aby sa začala aktívna komunikácia pediatrov a rodičov s cieľom posilniť vzájomnú dôveru, zvýšiť informovanosť rodičov a zároveň odľahčiť nápor na ambulancie a pohotovosti.

Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti (SSPPS) začala s edukačnou aktivitou –   projekt Pre zdravie detí,  www.pediatridetom.sk bude rodičom prinášať  relevantné informácie pripravené priamo pediatrami a špecialistami. „Webová stránka pomôže rodičom získať potrebné zručnosti a sebavedomie v starostlivosti o zdravie detí v domácom prostredí,“ vysvetľuje hlavná odborníčka pre primárnu starostlivosť detí MZ SR, MUDr. Elena Prokopová. 

P

Neodkladnou úlohou je pokryť najnaliehavejšie personálne potreby obzvlášť v nedostatočne obsluhovaných oblastiach Slovenska. Projekt Pediatri deťom v spolupráci s UNICEF umožnil zamestnať aj ukrajinských lekárov, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť ukrajinským aj slovenským deťom.
MUDr. Zuzana Nagyová jedna z koordinátoriek tejto spolupráce hodnotí doterajšie skúsenosti s ukrajinskými lekármi pozitívne. Podľa jej názoru sú veľmi pracovití, šikovní a vďační, že im bolo umožnené pracovať v pediatrickej ambulancii.
„Deti a rodičia potrebujú pediatrov, ktorí dokážu pochopiť ich potreby a podporiť ich. Začlenením ukrajinských pediatrov do systému zdravotníctva, ktorí sú už na Slovensku, zabezpečujeme, aby sa ukrajinskí rodičia a deti mohli ľahko spojiť s odborníkmi, ktorí rozumejú ich potrebám a aj to, že všetky deti na Slovensku dostanú dodatočnú zdravotnú podporu v čase, keď systém čelí nedostatku.“ – povedala Michaela Bauer, koordinátorka UNICEF na Slovensku (na fotografii v strede).

Pre zdravie detí

Ťažkosti súvisiace s duševným zdravím

Čoraz viac sa u nás dostáva do popredia téma duševného zdravia detí. Pohyb vystriedali moderné technológie, aplikácie, významné dopady na fyzické a psychické zdravie má aj široká škála spracovaných výrobkov, poloproduktov a rýchleho občerstvenia. Vzrastá aj počet detí so závislosťami, poruchami pozornosti, správania sa alebo príjmu potravy, s čím sa denne vo svojich ambulanciách stretávajú pediatri. Ako povedala psychologička Mgr. Jana Caban, „Rastie záujem o návštevy psychológa, či psychoterapeuta nielen zo strany rodičov, ktorí cítia potrebu poradiť sa, či už vo výchove alebo v zvládaní náročnejších situácií, ale aj samotné deti už často komunikujú svoj záujem stretnúť sa so psychológom.“

Prevencia vo forme primeranej výživy v prvých 1000 dňoch života

Výživa, najmä v období prvých tisíc dní života, ovplyvňuje nielen rast a vývoj dieťaťa, ale aj jeho celoživotné zdravie. Preto by jej rodičia mali venovať primeranú pozornosť. MUDr. Prokopovákonštatuje: „Je potrebné zaoberať sa otázkami súvisiacimi s nevyváženou stravou a zlou životosprávou, ktoré majú korene v ranom detstve. Ako odhalili výsledky NutriCheq-u za rok 2022, v stravovaní batoliat a detí sú prítomné nedostatky, na ktoré je potrebné rodičov upozorňovať. Odporúčame rodičom batoliat (1 – 3 roky), aby si overili skladbu jedálnička a stravovacie návyky svojho dieťaťa prostredníctvom dotazníka NutriCheq, ktorý je voľne dostupný na stránke www.1000dni.sk.“

Narastá aj počet detí s problémami imunity, pribúdajú prejavy alergií. „Najčastejšie problémy detských pacientov, ktorý zapĺňajú imunoalergologické ako aj pneumologické ambulancie, sú časté respiračné infekcie, recidivujúci kašeľ, či prejavy alergie,“ vysvetlila MUDr. Zuzana Rennerová. Dodáva, že mnohí rodičia považujú častejšie respiračné ochorenia za závažný problém a žiadajú si vyšetrenie špecialistom. Pritom je potrebné si uvedomiť, že respiračné ochorenia sú u detí častejšie, lebo imunitný systém malých detí ešte nie je dostatočne „zrelý“.

Zvyšovanie počtu detí na jednu ambulanciu, a často aj neopodstatnené návštevy rodiča v ambulancii, spôsobujú obrovský nápor na pediatra. Ako alternatívu rodičia neraz volia možnosť návštevy detskej pohotovosti alebo privolanie záchrannej služby.
„Veľká časť volaní na tiesňovú linku, týkajúcich sa detí, je indikovaná. Na tomto mieste je potrebné povedať, že nemálo rodičov pri posudzovaní zmien zdravotného stavu svojich detí je zneistených a hľadajú informácie. Rozumieme strachu rodičov o život a zdravie svojich detí. Správne informácie pre správne rozhodnutie sú v týchto situáciách kľúčové,“  hovorí primár OUP DFNsP v Bratislave MUDr. Marcel Brenner.

Pre zdravie detí

Sústreďme sa na prevenciu, nie na ochorenia

Snahou všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je upriamiť pozornosť verejnosti na prevenciu zdravia, nie na ochorenia. Preto je nesmierne dôležité, aby sa každý z nás začal viac starať o svoje zdravie a zdravie svojich detí formou pravidelných preventívnych prehliadok, pravidelného aktívneho pohybu, športu a dodržiavaním zásad zdravého stravovania.

Medzi dôležité preventívne postoje patrí aj očkovanie. „Napríklad HPV očkovaním ako jediným môžeme predchádzať rakovinám ktoré spôsobujú HPV infekcie – ako sú rakovina krčka maternice alebo aj rakovina konečníka. Týka sa tak oboch pohlaví – dievčat aj chlapcov. Je to jediné očkovanie proti rakovine, proti ktorej sa dá preventívne chrániť už aj deti v ambulanciách pediatra. Od 1. decembra 2023 sa rozširuje plné hradenie 9-valentnej vakcíny aj pre 13 a 14 ročné deti, teda do 15. narodenín.“ – dodáva pediatrička Prokopová.

Dôležitou a neodkladnou úlohou je zároveň tvorba vhodných podmienok aj na prácu pediatrov. Motivovanie mladých absolventov lekárskych fakúlt, aby sa rozhodli pre prácu ambulantného pediatra. Práve preto, záštitu nad projektom Pre zdravie detí prevzali Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR.

Pre zdravie detí

Pripravila: Adriana Kovačechová
Foto:  A-medi management

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu