Nekonečný príbeh s rastúcimi dlhmi nemocníc, ktoré súčasne ohrozujú dodávateľov zdravotníckych pomôcok

0
846

V septembri  informovala Slovenska asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok o 90 miliónovej sekere štátu voči dodávateľom zdravotníckych pomôcok. Do decembra 2020 narástol dlh na 101 miliónov eur a stále asi bude narastať!

V nadväznosti na podpis novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti zo strany prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ktorá okrem iného obsahuje aj zúženú úpravu exekučnej imunity zdravotníckych zariadení, si SK+ MED dovoľuje vyhlásením upriamiť pozornosť na neudržateľnú situáciu dodávateľov zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotného materiálu. Oni za nákup od zahraničných dodávateľov musia riadne platiť, ale nemocnice, ktoré sú odkázané na ich dodávky, sa naďalej nechystajú svoj dlh znižovať. Pohľadávky sú po lehote splatnosti 295 dní.

Čo bude potom, keď už dodávatelia  zdravotníckeho materiálu a pomôcok nedokážu nemocniciam tolerovať neuhrádzanie faktúr…?

VYHLÁSENIE ASOCIÁCIE DODÁVATEĽOV ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK

V nadväznosti na podpis novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti zo strany prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ktorá okrem iného obsahuje aj zúženú úpravu exekučnej imunity zdravotníckych zariadení, si dovoľujeme upriamiť pozornosť na skutočnosť, že štát dodávateľom zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotného materiálu dlhuje k dnešnému dňu viac ako 101 miliónov eur. Naše pohľadávky sú po lehote splatnosti 295 dní.

Uvedomujeme si, rovnako ako pani prezidentka, že zadlžovanie nemocníc je štrukturálny problém, ktorý sa nepodarilo systematicky vyriešiť ani jednej vládnej garnitúre. My, zástupcovia firiem, ktoré dodávajú do zdravotníckych zariadení špeciálny zdravotnícky materiál a zdravotnícke pomôcky, sme celé roky neúmerne zaťažovaní nielen dlhou lehotou splatnosti našich pohľadávok, ale aj takmer nekonečnému a cyklicky sa opakujúcemu generovaniu dlhu, ktorý má štát voči našim firmám dodávajúcim zdravotnícke pomôcky. Chýba nám systémové riešenie daného problému. Máme za to, že Vláda SR doposiaľ neprijala ani nevytvorila žiadne opatrenia, ktoré by zamedzovali oneskoreniu platieb. My, zástupcovia spoločností združených v asociácii dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+ MED,  sme pripravení na otvorený dialóg s predstaviteľmi štátu, s cieľom nájsť prijateľné riešenie tejto akútnej situácie, ktorej jediným východiskom je úhrada platieb voči dodávateľom zdravotníckych pomôcok a otvorenie diskusie o štandardizácii podnikateľského prostredia v sektore zdravotníctva.

V kontexte vyjadrenia ministra zdravotníctva SR Mareka Krajčího, ktoré odznelo vo včerajších Televíznych novinách Televízie Markíza: „Veľmi dobre vieme, že títo dodávatelia do našich nemocníc dodávali svoje tovary, služby už teda mnohokrát s tým, že vedeli, že im nebudú faktúry včas zaplatené, teda už samotné služby a tovary boli z tohto pohľadu predražované a s týmto vlastne tento mechanizmus oddlženia počíta, teda s tým, že vrátiť veriteľom istinu s nejakým diskontom je správne, dobré riešenie, výhodné pre obidve strany“ si dovoľujeme správne uviesť, že dodávatelia zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu nepresahujú cenu stanovenú Zoznamom zdravotných poisťovní, ktorá je dokonca ešte nižšia, ako je cena schválená v Zoznamoch kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a špeciálnych zdravotníckych materiálov vydávaných MZ SR, kde pri zaradení do Zoznamu cena podlieha referencovaniu, a tým nemôže presiahnuť priemer troch najnižších cien v rámci všetkých krajín EU.

V súčasnej situácii, keď dlh štátu voči dodávateľom zdravotníckych pomôcok presiahol 101 mil. eur je nevyhnutné nastaviť fungovanie slovenského zdravotníctva  tak, aby neprodukovalo sústavné a opakujúce sa zadlžovanie, ktoré môže vyústiť do neudržateľnosti platobného systému a následného výpadku v súčasnej dobe tak potrebného zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych technológií.

Za predsedníctvo SK+ MED Ing. Katarína Danková, výkonná riaditeľka

foto: pixabay.com

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu