Pozvanie na Deň otvorených dverí na Nemeckej škole Bratislava

0
1110

Prvý digitálny Deň otvorených dverí Nemeckej školy Bratislava – ďalší pokrok na ceste digitalizácie.

Motto školy: „DSB – spolu tvoríme školu!“

piatok, dňa 19. marca 2021, sa v čase od 9:00 do 14:00 hod. uskutoční prvý digitálny Deň otvorených dverí Deutsche Schule Bratislava (DSB).  

Nemecká škola Bratislava ponúka všetkým záujemcom, rodičom a žiakom príležitosť bližšie spoznať vzdelávací program pre všetky vekové kategórie počnúc materskou školou, cez základnú školu až po osemročné gymnázium. Na začiatku podujatia záujemcov oficiálne privíta predstavenstvo Nemeckej školy a Veľvyslanectvo SRN. Všetky grémiá a jednotliví referenti dostanú na rôzne témy konkrétny časový úsek na Zoom, na ktorý sa môžu záujemcovia prihlásiť. Na webstránke školy bude možnosť pozrieť si videozáznamy, prezentácie z bežného vyučovania, ako aj rôznych projektov. Žiacka rada pripravila pri tejto príležitosti filmový príspevok – budete môcť zažiť jeden školský deň z pohľadu žiaka. Následne bude vedenie školy, základnej školy a gymnázia, ako aj učitelia, žiaci a zástupcovia rodičov odpovedať na otázky týkajúce sa DSB.

DSB je súkromná škola v Bratislave, jedna zo 140 nemeckých zahraničných škôl vo svete. V decembri 2021 bola DSB nominovaná na „špeciálnu cenu“  v súťaži „Deutscher Schulpreis 20/21“. Nemecká škola bola založená na Slovensku v roku 2005 a momentálne oslavuje 15. výročie svojho založenia. Aktuálne školu navštevuje takmer 400 žiakov, prevažne zo Slovenska a Nemecka, ale aj z iných krajín či rôznych národností. Dôraz pri vyučovaní predmetov sa kladie na vyučovací jazyk, ktorým je nemčina, samostatnosť, ale i tímového ducha. Podporuje sa hlavne kreatívne i kritické myslenie, ako aj pozitívny postoj k učeniu a k iným kultúram. Vyučovanie prebieha v malých skupinách s nemecky hovoriacimi učiteľmi. Každý žiak má svoj vlastný laptop/iPad. 

Nemecká škola prešla mnohými zmenami. Pôvodne sídlila v prenajatej budove na Palisádach, časom sa rozrástla aj o priestory na Panenskej ulici. Aktuálne prebieha kompletná rekonštrukcia budovy v tichej lokalite na Bárdošovej ulici, kde vzniká veľká moderná škola: žiaci budú mať k dispozícii moderné zariadenia, halu, multifunkčné ihrisko a observatórium. Priestorový koncept bude zodpovedať najnovším pedagogickým poznatkom.  

Všetky informácie o priebehu Dňa otvorených dverí, ako aj linky k online-účasti nájdete na deutscheschule.sk.

foto: pixabay.com

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu