Pradiareň 1900 dvihla vysoko latku kvality: Je prvou rekonštruovanou budovou na Slovensku s certifikátom BREEAM Outstanding

0
380
pradiareň

Budova revitalizovanej národnej kultúrnej pamiatky Pradiareň 1900 získala certifikát BREEAM na úrovni Outstanding, čo je najvyššie hodnotenie kvality a výkonu budov z hľadiska šetrnosti k životnému prostrediu.

Certifikát z rúk predstaviteľov certifikačnej entity BRE Group si prevzali zástupcovia spoločnosti YIT Slovakia a RSJ.

pradiareň ocenení
Na fotografii zľava: Milan Murcko, generálny riaditeľ YIT, Jaroslav Janíček, finančný riaditeľ YIT, James Fisher, vedúci oddelenia strategických partnerstiev BRE Group, James Turner, Channel Business Development Manager BREEAM, Stanislava Paulíková, projektová manažérka YIT, Jakub Mikulášek, asset manažér RSJ, Peter Dovala, riaditeľ developerských projektov YIT, Marek Kremeň, člen predstavenstva SKGBC a BREEAM Assessor, spoločnosť EXERGY

Historická budova Pradiarne z roku 2019

Predstavuje vrchol priemyselnej architektúry 20. storočia. Pôvodne slúžila ako pradiareň v rámci areálu Bratislavskej cvernovej továrne. Plne dokončená bola v roku 1920 a stala sa najväčším priemyselným výrobným objektom v Bratislave. V roku 2007 bola budova zaradená do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Od roku 2018 sa Pradiareň 1900 rekonštruovala podľa kritérií systému BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Ide o jednu z najrozšírenejších metód používaných na hodnotenie kvality a udržateľnosti budovy, ktorá posudzuje vplyv budovy na životné prostredie, na kvalitu prostredia vo vnútri a kvalitu služieb správcu nehnuteľnosti pre nájomníkov. Vznikla v roku 1990 a je vyvíjaná britskou organizáciou BRE (British Research Establishment). Táto certifikačná autorita dokonca berie do úvahy aj špecifické podmienky lokality a mikrolokality, v ktorej sa konkrétna budova nachádza. Dosiahnuť skóre pre úroveň „Outstanding“ je mimoriadne náročné a budova často musí mať prvky, ktoré sú pre developera ekonomicky rentabilné až v dlhodobom horizonte alebo nie sú rentabilné vôbec.

„Objekt Pradiarne 1900 bol obnovený podľa princípov trvalej udržateľnosti. Projekt a výstavba prešli tvrdými kritériami medzinárodného certifikačného systému udržateľných stavieb BREEAM a budove bol udelený najvyšší možný stupeň certifikácie BREEAM Outstanding. Ten vydáva nezávislá tretia strana BRE Global Ltd po detailnej kontrole vo všetkých hodnotených oblastiach. Budova sa tak zaradila medzi 1 % budov na svete s takýmto hodnotením a je prvou rekonštruovanou budovou s takýmto certifikátom na Slovensku. Svojím charakterom prirodzene nadväzuje na aktuálne témy v oblasti znižovania uhlíkovej stopy, cirkularity či prepojenie spoločensky a sociálne zodpovedného investovania a investičných stratégií súvisiacich s aktuálnym nefinančným reportingom ESG (Environmentálne, sociálne a riadiace kritériá),“ vyjadril sa Marek Kremeň, BREEAM Assessor a audítor spoločnosti EXERGY, ktorá na dodržiavanie certifikačných kritérií už počas revitalizácie Pradiarne dohliadala.

pradiareň

Certifikát najvyššej úrovne predstaviteľom spoločností YIT Slovakia a investičnej skupiny RSJ  odovzdal v budove Pradiarne 1900 zástupca certifikačnej entity BRE-Building Research James Fisher: „Príbeh tejto budovy je pozoruhodný. Výsledok náročnej pamiatkovej obnovy je výnimočný a v tomto regióne nemá obdobu. Hovorím to v súvislosti s počtom certifikovaných budov, ktoré má naša nezávislá výskumná organizácia a certifikačná schéma udržateľnosti po celom svete. Je ich vyše 568 000. Všetko, čo je súčasťou našich prísnych štandardov, je postavené na najmodernejších vedeckých poznatkoch a princípoch. Spoločnosti YIT Slovakia a RSJ nastavili touto renováciou národnej kultúrnej pamiatky a odhodlaným prístupom k nej latku udržateľnosti nesmierne vysoko. Je inšpiráciou pre ďalších developerov na slovenskom trhu nielen v zelených riešeniach, ale aj optimálnych podmienkach pre ľudí, ktorí v kancelárskych priestoroch pracujú. Priemyselné dedičstvo mám nesmierne rád a so všetkou vážnosťou sa pýtam, kto by nechcel pracovať v tejto budove?“  

Vydarená obnova. YIT Slovakia a investičná skupina RSJ spolupracovali na konverzii a transformácii historickej štvorpodlažnej budovy bývalej Bratislavskej cvernovej továrne a priľahlej silocentrály na súčasné moderné kancelárske priestory. Nehnuteľnosť bola kompletne zrenovovaná tak, aby splnila požiadavky dnešných obchodných a kancelárskych prevádzok. Vlani spoločnosť YIT predala svoj 50 % vlastnícky podiel v tejto administratívnej budove novovzniknutému podfondu investičnej skupiny RSJ. „Som nesmierne rád, že náš citlivý prístup k obnove historickej budovy, investície a námaha všetkých tímov boli ocenené aj hodnotením energetickej kvality a udržateľnosti budovy Pradiarne, ktorá sa stala aj novým sídlom našej spoločnosti,“ vyjadril sa Milan Murcko, generálny riaditeľ YIT Slovakia. Spoluprácu na výnimočnom projekte ocenil aj  člen predstavenstva investičnej skupiny RSJ Lukáš Musil: „Mám veľkú radosť, že sa nám spoločne s YIT podarilo túto historickú pamiatku úspešne zrekonštruovať, dať jej tak nový život a zároveň citlivou a starostlivou obnovou dosiahnuť najvyššiu úroveň certifikátu BREEAM. V našom portfóliu, a to nielen pri výnosových nehnuteľnostiach, je pre nás stratégia ESG prioritou. Celkovo sa snažíme vyhľadávať investície s presahom a pri Pradiarni sa nám tento cieľ podarilo dosiahnuť na 100 %.“

pradiareň

Budova sa v rámci certifikácie BREEAM hodnotí v rámci desiatich kategórií: Management, Zdravie, Energia, Transport, Voda, Materiály, Odpad, Využitie územia a ekológia, Znečistenie a Inovácia.
Úrovne certifikátov BREEAM: Pass (30 – 45 %), Good (45 – 55 %), Very Good (55 – 70 %), Excellent (70 – 85 %), Outstanding (85 % a viac).

Pradiareň 1900 dokázala radikálne znížiť uhlíkovú stopu v oblasti materiálov (zabudovaného uhlíka) vďaka aplikácii cirkulárnej ekonomiky v praxi prostredníctvom zachovania pôvodného skeletu. Množstvo bodov bolo dosiahnutých aj kombináciou nielen adaptačných, ale i mitigačných opatrení. Budova poskytuje aj adaptabilitu na zmenu klímy a aj napriek globálnemu otepľovaniu bude schopná svojim užívateľom poskytnúť komfort. Práve na komfort bol kladený dôraz aj v oblasti denného svetla, kvality vnútorného vzduchu či akustiky, kde Pradiareň získala 90 % z dostupných kreditov. V oblasti energií objekt získal až 96 % zo všetkých dostupných bodov. Okrem certifikačného procesu sa do projektu implementovali aj súčasné politiky, akými sú napríklad EU Taxonomy či Európsky ekologický dohovor (European Green Deal) a projekt na ne svojimi riešeniami reflektuje. Okrem certifikácie bolo vyhodnotené aj prepojenie spoločensky a sociálne zodpovedného investovania a investičných stratégií súvisiacich s aktuálnym nefinančným reportingom ESG (Environmentálne, sociálne a riadiace kritériá). Projekt dosiahol vysoké ESG hodnotenie so 72 % pokrytím hodnotiacich parametrov na úrovni  „high level“ a 28 % na úrovni „medium level“.

Projekt národnej kultúrnej pamiatky Pradiareň 1900 bol v uplynulých dvoch rokoch niekoľkokrát ocenený vďaka výnimočnému prístupu v oblasti udržateľnej architektúry a výstavby, taktiež aj za prínos do slovenského kultúrneho dedičstva.

Pripravila: Zuzana Ozanová, Seesame

pradiareň

Foto: www.yit.sk

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu