Rozvoj finančnej kultúry na školách pomôže deťom v budúcnosti ľahšie zvládnuť podobnú krízu, aká je dnes

0
1508

Aktuálna situácia vo svete, zapríčinená koronavírusom, má mnohé negatívne dopady, na ktoré by nikto ešte pred pár týždňami ani nepomyslel. Ľudia prichádzajú o prácu, pretože sa firmy snažia znížiť náklady, aby mohli fungovať ďalej. Podstatne ťažšie prežívajú tieto časy tí, ktorí na ne neboli pripravení ani finančne a nemajú vytvorenú žiadnu rezervu. Nielen na podobné nepredvídateľné udalosti chcú pedagógovia pripraviť deti už na v školách.

Na novom programe FinQ – Finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry pre školy od Nadácie Slovenskej sporiteľne pracuje tím expertov už dlhé mesiace. Analýza, ktorú vypracovali pred samotným spustením programu FinQ ukázala, že slovenskí žiaci dosahujú podpriemernú úroveň finančnej gramotnosti, čo úzko súvisí s tým, že čítajú slabo s porozumením a majú aj nízku matematickú gramotnosť. Program FinQ, ako prvý na Slovensku, prináša komplexné metodické a podporné materiály pre žiakov a učiteľov, pričom do vyučovacieho procesu prináša inováciu v podobe metódy akčného prístupu. Pri jeho tvorbe experti nerozširovali obsah učiva, ale vytvorili nástroje pre rozvoj finančnej kultúry žiakov v rámci existujúcich vzdelávacích predmetov.

,,Jedným z cieľov tohto programu bolo vytvoriť nástroje pre učiteľov a žiakov, ktoré im umožnia zamyslieť sa nad tým, čo potrebujú pre to, aby si vedeli napríklad sporiť, aby mali predstavu o tom, čo znamená pojem hodnota a podobne. Napríklad v rámci predmetu Slovenský jazyk a literatúra sa dá rozvíjať finančná gramotnosť tak, že žiaci budú pracovať s textami o aktuálnych problémoch na finančných trhoch. Na jednej strane žiaci rozvíjajú čitateľskú gramotnosť a argumentačné zručnosti, na strane druhej pracujú na rozvoji finančnej kultúry. Tým, že sa problematika financií a rozvoja finančnej kultúry začlení do všetkých vyučovacích predmetov, žiaci získajú komplexné informácie o možnostiach využívania FinQ (finančnej inteligencie) vo všetkých aspektoch svojho života,“ približuje filozofiu programu FinQ jeho hlavná odborná expertka Darina De Jaegher.

Aby sa žiaci vedeli prikrývať takou perinou, na akú majú

Životne dôležitý význam prikladá zavedeniu rozvoja finančnej kultúry do škôl aj Matej Starják, učiteľ slovenského jazyka a literatúry a dejepisu na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach, ktorý učí študentov končiacich ročníkov. Zavedenie programu FinQ do vyučovania vníma ako poslednú možnosť odovzdať študentom vedomosti a skúsenosti a viesť ich k tomu, aby sa nedostali hneď po skončení školy do finančných problémov. ,,Dnes je to veľmi rozšírené, že mnoho ľudí skončí osobným bankrotom, neúmerne sa zadlžujú a nevedia si zrátať s akou sumou disponujú, ani si predstaviť, čo za tie peniaze môžu mať. Chcú mať viac, ako na čo majú. Dnešná doba je zameraná na úspech, to znamená, že aspoň navonok ukázať, že na to máte, že ste úspešný,“ konštatuje učiteľ.

Do pilotného programu je zapojených 25 vybraných škôl z celého Slovenska. Ich pedagógovia absolvovali odbornú prípravu, majú za sebou metodické dni, dištančné i prezenčné štúdium v rámci programu FinQ. V druhej polovici apríla bude prebiehať dotazníkový prieskum ohľadom potreby a prekážok rozvoja finančnej kultúry žiakov, ktorý bude adresovaný učiteľom a vedeniu pilotných škôl programu FinQ. Cieľom prieskumu je zmapovať a vyhodnotiť stav finančného vzdelávania podľa skúseností pedagógov a vedenia škôl, vrátane ich odporúčaní, ako zlepšiť vzdelávanie v oblasti finančnej kultúry na školách. Pilotné školy dostanú portfóliá, s ktorými budú žiaci v ďalšom školskom roku už môcť pracovať.
,,V lete by sme zároveň chceli našim učiteľom zapojeným do programu FinQ rozposlať certifikáty a poďakovanie za úžasne odvedenú prácu pri príprave na výučbu obohatenú o finančné vzdelávanie a rozvoj finančnej kultúry na školách. Prácu našich učiteľov si nesmierne vážime, sme si vedomí, že v tejto neľahkej dobe prechádzajú rôznymi neštandardnými úlohami a spôsobmi výučby a zároveň sa sami dovzdelávajú. Aktuálna mimoriadna situácia potvrdzuje urgentnú potrebu zaviesť rozvoj finančnej kultúry na školy, aby boli deti pripravené na život, boli v budúcnosti finančne zdatné a vedeli rozmýšľať v širšom kontexte vo svete financií,“ uzatvára Danica Lacová, programová riaditeľka FinQ.

foto: FinQ

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu