Zariadenia sociálnych služieb majú o 54 opatrovateľov viac vďaka Nadačnému fondu Hartmann

0
518

Zariadenia sociálnych služieb,  ktoré sú na Slovensku dlhodobo personálne poddimenzované získali v tomto roku 54 nových opatrovateľov vďaka finančnej podpore Nadačného fondu Hartmann. Fond na tento účel prerozdelil v tomto roku viac ako 15 tisíc eur v dvoch grantových kolách. Podporil žiadateľov,  ktorí sa rozhodli zmeniť svoju profesiu a mali záujem zamestnať sa v niektorom zo zariadení sociálnych služieb, ale chýbali im finančné prostriedky na úhradu nákladov na rekvalifikačný kurz opatrovania. 

Nadačný fond Hartmann pri spoločnosti HARTMANN – RICO vznikol s cieľom pomáhať vzdelávať opatrovateľov pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb a refundačným príspevkom motivovať tých, ktorí sa rozhodnú zmeniť svoju profesiu a chcú sa stať opatrovateľmi. 

Situácia na trhu čo sa zariadení sociálnych služieb týka je na Slovensku dlhodobo kritická. Napriek tomu, že ide o mimoriadne ušľachtilú a zmysluplnú prácu, v týchto zariadeniach nám chýbajú tisíce opatrovateľov. Nadačný fond Hartmann na začiatku tohto roka veľmi flexibiline zareagoval na nepriaznivú situáciu a umožnil tým, ktorí mali záujem o prácu opatrovateľa, ale nemali potrebnú kvalifikáciu, aby si ju doplnili,“ hovorí Ľubica Bezeli zo spoločnosti Hartmann – Rico.

Nadačný fond Hartmann im poskytol potrebné financie na rekvalifikačný kurz, ktorý ich teraz oprávňuje vykonávať kvalifikovanú prácu v zariadeniach sociálnych služieb.

Súčasná pandémia naplno odhalila krízu starostlivosti o seniorov v zariadeniach sociálnych služieb, v ktorých už dnes chýba viac ako 25 % odborného zdravotníckeho personálu.

Dobrou správou je, že mnohí žiadatelia podporení Nadačným fondom Hartmann sa po rekvalifikácii zamestnali v niektorom zo zariadení sociálnych služieb. Jedným z nich je aj pán Zoltán Szépe. „Využil som možnosť získať finančnú podporu z Nadačného fondu Hartmann, nakoľko som už  pracoval ako opatrovateľ v zariadení sociálnych služieb, ale nemal som na to potrebnú kvalifikáciu. Rekvalifikáciu som úspešne ukončil.Táto práca ma profesne napĺňa. Pre túto profesiu sa človek musí narodiť, je to viac poslanie ako povolanie. Ten pocit, že  niekomu reálne pomáhate je neopísateľný,“ hovorí opatrovateľ Zoltán Szépe. 

V prvej a druhej grantovej výzve boli podporení žiadatelia,  ktorí nie sú vedení na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, ale majú silnú motiváciu zmeniť svoju doterajšiu profesiu. Grant bol určený ľuďom, ktorým ich sociálna a ekonomická situácia nedovoľuje uhradiť si náklady na rekvalifikačný kurz. Títo záujemcovia mohli požiadať Nadačný fond Hartmann o refundáciu nákladov za určitých podmienok. 

„.Aj v budúcom roku chceme pokračovať v podpore žiadateľov, ktorí chcú zmeniť svoju profesiu a stať sa opatrovateľmi. V zariadeniach sociálnych služieb potrebujeme milých a kvalifikovaných ľudí, ktorí túto prácu budú brať ako poslanie a postarajú sa o našich seniorov ako o vlastných príbuzných. Aj preto plánujeme v budúcom roku vyčleniť ďalšie finančné zdroje na refundáciu nákladov súvisiacich s rekvalifikáciou budúcich opatrovateľov. Aj takýmto spôsobom chceme pomôcť zlepšiť personálnu politiku v zariadeniach sociálnych služieb,“ hovorí Eva Šaradinová zo spoločnosti Hartmann – Rico, ktorá je zriaďovateľom Nadačného fondu Hartmann. 

Pripravil Grape PR

foto: pixabay.com

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu