Alergikov a astmatikov u nás stále pribúda

0
1151

Pandémia COVID-19 nedobrú situáciu ešte zhoršuje…

V Európe aj na Slovensku každoročne pribúda počet ľudí, ktorí trpia na rôzne druhy respiračných alergických ochorení. Napriek tomu problémy súvisiace s včasnou diagnostikou a liečbou sa neraz zľahčujú. Pritom neliečená alergia prechádza často až do astmy. Najohrozenejšou skupinou sú deti.

Pandémia COVID-19 nedobrú situáciu na Slovensku ešte viac skomplikovala, klesla totiž miera testovania na diagnostiku alergických ochorení, a to až o 40 percent. Pri príležitosti Svetového dňa astmy (4. máj) na to upozorňujú slovenskí odborníci.

Alergie sú aktuálne najčastejším chronickým ochorením v Európe a podľa odhadov bude v roku 2025 s alergiou zápasiť až polovica európskej populácie. Môžeme hovoriť o pandémii alergie a astmy, ktorá je na vzostupe – zdravotne aj ekonomicky.

Na Slovensku už v súčasnosti trpia alergickou nádchou približne až 3 ľudia z 10. Vplyvom pandémie koronavírusu pritom ľudia čoraz menej navštevovali imuno-alergológov, čo sa odzrkadlilo aj na poklese miery testovania na diagnostiku tohto ochorenia. V porovnaní s rokom „bez COVID-19“ ide až o 40 percentný pokles. 

Tento stav môže byť „časovanou bombou“ pre astmu, s ktorou alergia úzko súvisí. „Ak sa alergická nádcha včas a adekvátne nelieči, vo väčšine prípadov sa vyvíja do ďalších alergických ochorení a tiež do astmy,“ vysvetľuje prepojenie medzi týmito dvomi ochoreniami prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, FAAAAI, z Univerzitnej nemocnice v Martine. Zároveň dodáva, že pre čoraz viac ľudí tieto ochorenia predstavujú významný dopad aj na kvalitu života: „Spôsobujú poruchy spánku, dýchavičnosť, pacientov obmedzujú v bežných denných aktivitách, významne im znižujú kvalitu života, dokonca vedú k miliónom vymeškaných dní v škole a v práci,“ dopĺňa.

Neliečená alergia nás zároveň stojí dvakrát viac

Neliečenie alergie môže okrem výrazného zhoršenia kvality života pacienta viesť aj k nárastu zdravotných a sociálnych nákladov. Za rok 2018 predstavovali nepriame odvrátiteľné náklady spôsobené alergiou a astmou na Slovensku viac ako 717 miliónov eur. Do tejto sumy sú zahrnuté výdavky plynúce z fondov Sociálnej poisťovne a odhady dopadov straty produktivity práce. Celkové priame náklady na liečbu týchto ochorení v roku 2018 stáli slovenské zdravotníctvo 70 miliónov eur, z čoho až dve tretiny tvorili náklady na liečbu astmy. 

Včasnou liečbou alergie, ktorá dokáže zabrániť rozvoju a prechodu ochorenia do astmy, môžeme teda aj významne ušetriť. „Ako potvrdila aj naša minuloročná analýza, priame aj nepriame náklady na starostlivosť o pacientov s alergiami sú v porovnaní so starostlivosťou o astmatikov v súčasnosti polovičné,“ vysvetľuje prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.

Najohrozenejšie sú deti

Výskyt alergií vo svete je čoraz väčším problémom u detí. Tie, ktoré trpia alergiou, majú až deväťnásobne vyššiu šancu, na rozvoj astmy v dospelosti. Odborníci preto ešte viac zdôrazňujú potrebu prevencie v podobe včasnej diagnostiky a správnej liečby alergie už v detskom veku.

„Včasnou diagnostikou a vhodnou liečbou alergie v detskom veku vieme výrazne znížiť riziko rozvoja nových alergií a astmy, a teda aj podstatne zlepšiť kvalitu života pacientov v dospelosti,“ vysvetľuje MUDr. Iveta Neuschlová, ktorá pôsobí na Klinike detskej pneumológie a ftizeológie, LF SZU a NÚDCH.

Máme účinnú liečbu alergie, len ju málo využívame

Hoci dnes pacienti trpiaci alergiou, vrátane detí, majú k dispozícii účinnú liečbu, na Slovensku sa používa stále málo. Ide o alergénovú imunoterapiu, ktorú Európska lieková agentúra označuje za jediný spôsob liečby, ktorý dokáže modifikovať priebeh ochorenia a nepotláča len príznaky. Pri tejto liečbe je alergikovi v nízkych dávkach podávaný alergén, na ktorý je alergický. „Cieľom je naučiť imunitný systém organizmu daný alergén tolerovať a na tento alergén nereagovať prehnanou, teda alergickou reakciou. Dobrou správou je aj to, že na Slovensku je alergénová imunoterapia dostupná už aj pre deti od 5 rokov.“ vysvetľuje prof. Jeseňák.

Situáciu je nevyhnutné riešiť

Odborníci sa zhodujú, že je potrebné, aby sa k alergii a astme pristupovalo ako k závažným ochoreniam, ktoré je potrebné včas a účinne liečiť. Rovnako je dôležité upriamiť pozornosť na deti, kde by mohol pomôcť aj vznik Národného programu prevencie a liečby alergie a astmy pre deti a adolescentov, ako aj sústrediť sa na ďalšie investície do modernej a kvalitnej liečby na Slovensku, ktoré majú očakávanú vysokú úroveň návratnosti.

Pripravila Seesame v spolupráci s ALK

foto: pixabay.com

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu