Vysoký krvný tlak stúpa v stresových situáciách, ku ktorým patrí aj jazda na slovenských cestách. Počas Svetového dňa srdca – 29. septembra 2021 Policajný zbor SR spoločne s Úniou pre zdravšie srdce a Slovenskou nadáciou srdca,  Slovenským Červeným krížom a...
Podľa prieskumu túžia starnúť dôstojne aj s podporou štátu Starnutie našej populácie je problémom, ktorý vyžaduje zodpovedné riešenie. Myslí si to 54 % ľudí na Slovensku, bez ohľadu na vek, vzdelanie, výšku príjmu alebo región,...
Obmedzená dostupnosť kardiológov a dlhé čakanie na termín vyšetrenia. To sú dôvody, prečo pacienti trpiaci vážnymi kardiovaskulárnymi diagnózami často kardiológa vôbec nenavštívia. Pritom pri diagnóze srdcového zlyhávania by mali podľa odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti prísť do kardiologickej ambulancie...
Ak sa s pribúdajúcim vekom viac zadýchavame, sme častejšie unavení, sťažujeme sa na opuchnuté členky, nemusí ísť len o príznaky starnutia. Pre čoraz viac ľudí znamenajú tieto prejavy vážny problém – srdcové zlyhávanie.  „Srdcové zlyhávanie je...
Počty ľudí, ktorým bolo diagnostikované ochorenie sclerosis multiplex, výrazne rastú. Za posledných sedem rokov sa ich počet zvýšil až o 32 %. Len v minulom roku si toto ochorenie vyžiadalo celkové výdavky zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne vo výške 57...
Občas sa stane, že poľavíme zo svojho plánu a nedodržiavame úplne tréningový režim. Niekedy je to kvôli chorobe, situácii doma či v práci. Tentokrát veľa cvičencov poľavilo v tréningu kvôli zatvoreniu fitness centier na niekoľko mesiacov. Tie sa tento týždeň otvorili. Netreba...
Niekedy prudký, inokedy nenápadný. Prichádza nečakane a neohlásene. A môže sa objaviť aj opakovane. Každá jeho „nevítaná návšteva“ dokáže vziať   život. A nemusí. Je to aj vo vašich rukách. Srdcový infarkt. Čo rozhoduje o našom prežití?  
Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo tabuľku príznakov pri nástupe ochorenia, v ktorej porovnáva Covid – 19, prechladnutie, chrípku a sezónne alergie. Z týchto záverov, zostavených na základe analýz odborníkov, vyplýva, že príznaky, ktoré sú bežné pri alergii - ako svrbenie nosa a očí, či vodnaté, červené...
Narastajúci výskyt rakoviny prostaty má výrazný dopad na náklady spojené s liečbou a stratou produktivity práce. Ide o náklady, ktoré sú hradené zo systému sociálneho zabezpečenia. Tieto sa za ostatných desať rokov takmer zdvojnásobili, a to z 1,2 na 2,1...
V čase pandémie je veľmi dôležité, aby sme dbali na naše zdravie. Aby sme predišli ochoreniam, treba dbať na prevenciu. Prísne opatrenia, ktoré boli v našej krajine sa už pomaly uvoľňujú a všetko sa vracia do tzv. normálu. Vláda povolila už rôzne podujatia a eventy...