Ministerstvo dopravy vďaka eurofondom zafinancovalo modernizáciu trate od Tomášikovej ulice po Zlaté Piesky. Z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra išlo na celý projekt 24 miliónov eur. Električky už od pondelka 18. decembra 2023 znova jazdia medzi Tomášikovou ulicou a Depom Jurajov Dvor. Pokračovanie trate smerom na Zlaté Piesky bude hotové na budúci rok.

 „Modernizáciu tratí verejnej dopravy a obnovu vozového parku v hlavnom meste považujeme na Ministerstve dopravy za kľúčovú pri zlepšovaní dopravnej situácie v Bratislave. Uvedomujeme si, že denný nápor individuálnej dopravy na mestské komunikácie znížime iba tak, že ponúkneme cestujúcej verejnosti atraktívnu a spoľahlivú verejnú dopravu, ktorá navyše šetrí životné prostredie. Práve modernizácia električkovej trate na Vajnorskej ulici je toho dobrým príkladom. Električky tu budú jazdiť rýchlejšie, plynulejšie a vynovená trať bude určite aj výrazne bezpečnejšia,“ uviedla štátna tajomníčka ministerstva dopravy Denisa Žiláková na spoločnom kontrolnom dni. Zhotoviteľ začal trať modernizovať v septembri 2023, zmluvný termín ukončenia prác je v polovici roka 2024. Aktuálne sa robia ukončovacie práce na modernizácií traťových úsekov Tomášiková – Jurajov Dvor a Jurajov Dvor – Zlaté Piesky. Nasledovať bude výmena trakčných káblov k meniarňam na Zlatých pieskoch, Februárovej ulici a Trnávke. Cieľom je modernizovať najpoškodenejšie časti radiály. Veľká modernizácia úseku je naplánovaná po roku 2025.

Okrem Vajnorskej radiály aktuálne zabezpečuje MD SR ako riadiaci orgán Operačného programu Integrovaná infraštruktúra eurofondy aj na ďalšie projekty v hlavnom meste spolu za vyše 120 miliónov eur. Ide napríklad o novú električkovú trať v Petržalke I. fáza, obnovu vozového parku električiek 2. a 3. etapy (spolu 20 jednosmerných a 10 obojsmerných električiek) a ďalšie.

Z OP II za približne 91 miliónov eur boli už dokončené také mestské projekty ako je modernizácia Dúbravsko-Karloveskej radiály, modernizácia údržbovej základne, 2. etapa (depo) či obnova vozového parku električiek (15 jednosmerných). 

Bratislava tým ešte nekončí s modernizáciou električkových tratí. Z dvoch európskych programov sú naplánované aj ďalšie projekty, medzi inými aj II. fáza novej električkovej trate v Petržalke.  

Foto: MD SR a Vilo Šuška

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu