Prognózy Eurostatu predpovedajú, že Slovensko bude starnúť najintenzívnejšie zo všetkých krajín Európskej únie. Podiel populácie staršej než 65 rokov vzrastie zo súčasných 16 % na vyše 24 % do roku 2040. So zvyšujúcim sa vekom klesá pomer ľudí s normálnou pohyblivosťou, čo môže mať za následok aj nárast počtu imobilných pacientov v zariadeniach sociálnych služieb. Systém dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti na to však nie je pripravený. Upozorňuje na to Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+MED.

„Slovensko by sa malo pripraviť na rýchle starnutie obyvateľstva. Aktuálne úhrady zdravotných poisťovní za ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb na pokrytie nákladov nepostačujú. Znižuje sa tak dostupnosť služieb pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. Nízke úhrady tiež znižujú možnosť adekvátne ohodnotiť kvalifikovaný personál, následkom toho nám kvalitní ľudia odchádzajú do zahraničia,“ vysvetľuje predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR Anna Ghannamová.

So zvyšujúcim sa vekom pohyblivosť ľudí klesá a imobilných pacientov tak môže pribudnúť

Slovensko sa podľa prognóz Eurostatu za necelých 50 rokov zmení z jednej z najmladších krajín Európskej únie na jednu z najstarších. So zvyšujúcim sa vekom navyše klesá aj pomer ľudí s normálnou chôdzou a pohyblivosťou z 85 % u 60-ročných na 18 % u 85-ročných. Skutočnosť, že slovenská populácia starne, potvrdili aj údaje Štatistického úradu z posledného sčítania obyvateľov na Slovensku v roku 2021.

„Starostlivosť o ležiaceho alebo imobilného pacienta nie je jednoduchá. Takýto pacient si vyžaduje 24-hodinovú komplexnú opatrovateľskú starostlivosť, ktorej cieľom je predchádzať rozvoju ďalších komplikácií s využitím kvalitných zdravotníckych pomôcok,“ spresnila výkonná riaditeľka Asociácie SK+MED Katarína Danková. Imobilita predstavuje vážnu zdravotnú komplikáciu a ovplyvňuje všetky orgánové systémy. Môže vzniknúť ako následok viacerých chorôb, ale aj v dôsledku pádu či úrazu s trvalými následkami. Anna Ghanamová dopĺňa: „Seniorov odkázaných na istú formu sociálnej služby bude pribúdať. Chýbajú zásadné strategické a koncepčné materiály, ktoré by tento vývoj reflektovali. Riešenia by mali byť systémové s cieľom zlepšiť starostlivosť o tých ľudí, ktorí to potrebujú a uľahčiť situáciu rodinám, ktorým sa zo dňa na deň pre imobilitu blízkeho mení život“. 

Hrozby v podobe dekubitov či inkontinencie

Imobilitu sprevádza celý rad komplikácií. Srdcovo-cievny systém trpí zápalmi žíl a zníženou výkonnosťou srdca, pľúca sú ohrozené zápalom, s nedostatočným pohybom sa spája znížená pohyblivosť čriev, ochabovanie svalstva či inkontinencia. Koža je ohrozená dekubitmi, ktoré môžu spôsobiť ďalšie vážne zdravotné problémy. „Komplexnou starostlivosťou vieme zamedziť vzniku dekubitov až v 95 percentách prípadov. Prevencia s využitím kvalitných zdravotníckych pomôcok je pri preležaninách prvoradá a navyše je oveľa lacnejšia, ako liečba vzniknutých dekubitov,“ uviedla podpredsedníčka asociácie SK+MED Mgr. Ľubica Bezeli s tým, že výskyt preležanín u imobilných pacientov je až 33 %.

Nie sú to však len dekubity, ktoré môžu zhoršiť stav imobilného pacienta. Problémom je aj inkontinencia. Kľúčom k jej zvládnutiu je podľa predsedníčky pacientskej organizácie Inkofórum Ing. Adriany Pobehovej výber kvalitnej pomôcky. „Správny výber zdravotnej pomôcky pomáha pacientovi zabezpečiť pohodlie a dôstojný pocit. Inkontinenčné pomôcky absorbujú moč, pohlcujú zápach a pri II. a III. stupni inkontinencie má na ne zo zdravotného poistenia nárok každý pacient. Nedostatok týchto pomôcok alebo ich nižšia kvalita môžu mať vážny dopad na zdravotný stav pacienta,“ vysvetlila Pobehová. Lekár predpisuje preukaz na pomôcky pri inkontinencii III. stupňa v hodnote 51,94 eur mesačne. Ceny za zdravotnícke pomôcky sa však v rámci zdravotného poistenia roky nemenili. Dodávatelia čelia vplyvom inflácie, nárastu cien surovín aj zvyšovaniu výdavkov na energiu. V aktuálnom nastavení preto hrozí, že si pacienti budú musieť za kvalitné zdravotnícke pomôcky priplácať. „Systém financovania dlhodobej sociálnej starostlivosti je nejednotný, neprehľadný a administratívne náročný. Štát by sa mal pripraviť na to, že pacientov so zníženou pohyblivosťou môže pribudnúť. Takáto starostlivosť je náročná a vyžaduje si aj vyššie náklady. Považujeme za rozumnejšie a efektívnejšie investovať do preventívnych opatrení, ako neskôr vynakladať nemalé finančné príspevky na riešenie vzniknutých zdravotných komplikácií, ktorým by sme vedeli s použitím kvalitných zdravotníckych pomôcok predísť,“ uzavrela výkonná riaditeľka SK+MED Katarína Danková.

Text a foto: Katarína Leschinger z Grape PR

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu