Zariadenia sociálnych služieb,  ktoré sú na Slovensku dlhodobo personálne poddimenzované získali v tomto roku 54 nových opatrovateľov vďaka finančnej podpore Nadačného fondu Hartmann. Fond na tento účel prerozdelil v tomto roku viac ako 15 tisíc eur v...
Mnoho ľudí trpí artritídou. Medzi jej najčastejšie formy patrí reumatoidná artritída, ktorá postihuje najmä starších ľudí, ale časté sú aj iné typy tohto ochorenia. V poslednom čase sa CBD oleju venuje čoraz väčšia pozornosť v súvislosti s...
Fajčenie je problém nielen u dospelých Slovákov, ale, žiaľ, aj u detí a mladistvých. Aby sme znížili počty fajčiarov, je dôležité riešiť fajčenie v čase, keď sa s ním začína. To je prevažne na stredných školách, niekedy dokonca i skôr. Fajčenie...
Je čas aby si štát i každý z nás vstúpil do svedomia... Približne polovicu všetkých úmrtí na Slovensku v roku 2019 možno pripísať rizikovým faktorom správania sa, vrátane dietetických rizík, fajčenia, alkoholu a nízkej fyzickej aktivity. 
Diabetes patrí medzi najväčšie výzvy zdravotníctva v 21. storočí. Len na Slovensku je v registri NCZI evidovaných viac ako 380 000 pacientov s diabetom. Približne 90 % tvoria pacienti s diabetom 2. typu, ostatní sú diabetici s cukrovkou 1. typu. Alarmujúce...
Keď stratíme blízkeho, prechádzame náročným procesom smútenia. Aby došlo k zdravému spracovaniu straty, je nevyhnutné si smútkom prejsť, hoci je to náročné a bolestivé. Potláčanie nepríjemných pocitov vedie k predlžovaniu smútku, prípadne k tomu, že sa začne manifestovať inými problémami. 
Medzinárodný akceleračný program pre digitálne startupy z oblasti zdravotníctva začína svoj druhý ročník a prichádza s ambicióznejším plánom, novými partnermi a širším geografickým záberom. Cieľom programu HealthCare Lab je spájať a rozvíjať medzinárodnú komunitu inovátorov so zámerom...
Nádherne spracovaný Herbár, do ktorého dala milovníčka byliniek Miriam Latečková srdce a všetku lásku. Už dlhé roky zbiera a suší bylinky, lieči nimi, pomáha svojmu okoliu...a teraz vás naučí, ako si vytvoriť vlastný herbár. Krok za krokom. Kniha,...
Správna technika umývania rúk účinne predchádza vzniku infekcií. Nedostatočná alebo nesprávna hygiena rúk je častým spúšťačom ochorení tráviaceho traktu, respiračných infekcií či infekcií rán. V rozvojových krajinách je nízka hygienická úroveň aj v súčasnosti dôsledkom nielen...
Efektívnym nástrojom v šetrení a dobrom využívaní  verejných zdrojov v oblasti liekovej politiky štátu, môže byť centrálne nákupy liekov. Zhodli sa odborníci v diskusnej relácii Talkie o zdraví, ktorí diskutovali o tom, ako ich využívať efektívnejšie. Len v minulom roku najväčšia zdravotná poisťovňa cez...
- Advertisement -

Recent Posts